NAPRAWIANIE ASYNCHRONICZNOŚCI

Wszelkie problemy z dopasowaniem w czasie ulegają wyol­brzymieniu wskutek tego, że ludzie często nie są świadomi ich istnienia. Niewielkie błędy w synchronizacji, pomimo swojego społecznego znaczenia, są pomijane, ponieważ ich negatywne skutki wydają się nieprawdopodobne. Jeśli ludzie aktual­nie nabywający te produkty nie są świadomi owych prob­lemów, mogą oni nawet nie docenić środków zaradczych.Co powinni zrobić projektanci z problemami z dopasowaniem w czasie? Oczywiście powinni nadal udoskonalać technologię. Tymczasem jednak użytkownicy stosują pewne rozwiązania we własnym zakresie. Na przykład podczas wideokonferencji stosują gesty zamiast języka, mimo że nie są one transmitowa­ne we właściwym czasie z powodów technicznych. Sygnał wizualny przypomina powiedzenie „koniec” na walkie-talkie, zanim druga osoba zaczęła mówić.Projektanci doceniający znaczenie odpowiednio zsynchroni­zowanych reakcji mogą skonstruować inne funkcjonalne ek­wiwalenty rzeczywistych rozmów. Można zastosować na przy­kład sygnał świetlny lub dźwiękowy do przerwania rozmowy. Może byłoby sensowniejsze zastosowanie jakiejś metody za­stępowania najważniejszych elementów systemu przetwarza­nia informacji, niż polegać na zdolności ludzi do ignorowania ich. Nie powinniśmy żywić nadziei, że ludzie przebaczą i zapo­mną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *