RUCH NA EKRANIE

Kiedy w pobliżu człowieka pojawi się ruch, a szczególnie ruch, który stanowi wizualne zaskoczenie, człowiek koncen­truje uwagę na źródle ruchu i przerywa wszystkie inne działa­nia, które nie są konieczne. Reakcja ta nazywa się reakcją ukierunkowania wizualnego i jest czymś więcej niż tylko reak­cją umysłową. Może również wywoływać fizyczne zmiany w organizmie, takie jak zwiększony dopływ krwi do mózgu i ograniczenie dopływu krwi do kończyn. Te reakcje fizyczne przygotowują ciało do postrzegania skutków ruchu. Skoro ruch jest podstawową naturalną reakcją w rzeczywi­stym świecie, co dzieje się, jeśli zachodzi on w mediach? Na ekranie mogą zaistnieć odpowiedniki większości natural­nych form ruchu. Przedmioty i ludzie poruszają się tak, jak my to widzimy (na przykład poruszają się po scenie lub ekranie w lewo i w prawo, w górę i w dół, wchodzą i wychodzą), lub porusza się kamera (na przykład panoramuje w lewo i w pra­wo, kieruje się w górę i w dół lub jedzie do przodu, do tyłu lub dookoła). Istnieje nawet ruch stworzony po zrobieniu zdjęć filmowych: cięcia montażowe, ściemnienia i inne efekty spe­cjalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *