RUCH

Tymczasem technologowie zajmujący się multimediami i komputerami mają skłonność do szybkiego wybaczania nie­doskonałości. Spodziewają się, że ludzie podejdą do techniki ze zrozumieniem. Zgodnie z tymi oczekiwaniami ludzie po­winni wykazywać zdolność odróżniania tego, co stanowi rze­czywistą treść, od tego, co jest tylko techniczną niedoskonałoś­cią, która zostanie naprawiona w następnej wersji produktu. Ta wizja użytkowników, jakkolwiek optymistyczna, lekceważy fakt, że wszyscy są przede wszystkim ludźmi, gatunkiem, który głęboko nie cierpi wszelkiej nienaturalności. Dla zwierząt żyjących dziko, i w nie mniejszym stopniu dla ludzi, poruszające się obiekty często stanowią zagrożenie albo wyzwalają rozmaite możliwości. Ruch mobilizuje ludzi do koncentracji uwagi. Dotyczy to szczególnie takiego ruchu, który może nam w jakiś sposób zaszkodzić. A więc obiekty, które poruszają się w naszym kierunku lub wyłaniają się przed naszymi twarzami, skoncentrują na sobie naszą największą uwagę – i w dodatku stanie się to szybko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *