UKIERUNKOWANIE NA RUCH

Co można by potraktować jako dowód na to, że ukierun­kowanie na ruch ekranowy jest naturalną reakcją? Ukierun­kowania wzrokowe nie są na ogół częścią świadomego do­świadczenia, a więc trudno jest pytać ludzi o ich własne reakcje, nawet jeśli są chętni do pomocy. Dlatego też w celu sprawdzenia stopnia pobudzenia wzrokowego zapożyczyliśmy z badań psychologicznych „poszlakową” technikę mierzenia.Reakcje te przejawiają się w postaci zmian w czynności elektrycznej mózgu, mierzonej elektroencefalogramem, czyli EEG. Psychofizj ologowie wykazali, że kiedy ludzie są w stanie pogotowia, ich mózgi generują inne natężenie elektryczności niż wtedy, gdy ich umysły pozostają w stanie spoczynku. Postanowiliśmy zanotować reakcje EEG ludzi podczas ogląda­nia telewizji, by sprawdzić, czy reakcje te odzwierciedlają obecność lub nieobecność ruchu na ekranie.Dane EEG wszystkich badanych były notowane w tym samym czasie. Do skóry głowy każdego uczestnika przed rozpoczęciem oglądania zostało przymocowanych sześć elek­trod. Elektrody przechwytywały słabe sygnały elektryczne emitowane przez mózg, kiedy przetwarzał obrazy telewizyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *